ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-10 11:50:58 przez Łukasz Sitarz

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.strzelce.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.strzelce.pl
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa bip.strzelce.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858). Występują na niej jedynie problemy, które mogą potencjalnie pogorszyć dostępność.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 05.05.2020.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 08.05.2020
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony bip.strzelce.pl – 22.04.2012
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie bip.strzelce.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 1. Pod adresem https://bip.strzelce.pl/67/Informacja_telefoniczna/ dostępne są:
 2. Pod adresem https://bip.strzelce.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat: Sitarz Łukasz, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 3. Bespośredni adres email do administratora strony:
 4. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.strzelce.pl była na poziomie WCAG 2.1.
« powrót do poprzedniej strony