ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty są dostępne cyfrowo.
 • Występują problemy ze znacznikami HTML.
 • Brak wystarczającego kontrastu elementów nietekstowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Sitarz.
 • E-mail:
 • Telefon: 957636333

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 • Adres: al. Wolności 48
 • E-mail:
 • Telefon: 95 76 31 130

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeński, ul. Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia: główne od ul. Al. Wolności, tylne od ul. Al. Piastów, boczne od strony ul. Al. Wolności oraz przez windę, do której wejście zlokalizowane jest od strony ul. Al. Wolności. Do Urzędu Stanu Cywilnego można dostać się wejściem zlokalizowanym od strony ul. Al. Wolności. Wejście to nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strome schody).  Osoby na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową, mogą skorzystać z windy. Punkt informacyjny znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Pracownik punktu informacyjnego udziela informacji dotyczących lokalizacji i godzin pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Aby dostać się na kolejne piętra, należy skorzystać z windy. Na piętrach nie ma schodków ani progów, utrudniających poruszanie się osobom na wózkach.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz piętrach od I-III, na prawo od windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym. Aby skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym, należy zgłosić ten fakt pracownikowi punktu informacyjnego lub meilowo pod adresem

<e-mail>

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Sitarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-09 15:17:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Sitarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-10 11:50:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Sitarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 10:33:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »