ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacja telefoniczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja telefoniczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:13:55 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu


URZĄD  MIEJSKI  W  STRZELCACH  KRAJEŃSKICH
ALEJA WOLNOŚCI 48
Nr telefonu: 95 763 11 30, fax: 95 763 32 94
e-mail główny:
Strona internetowa: http://www.strzelce.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl//
Podstawowy nr konta bankowego: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
 
 
Stanowiska pracy
Imię i nazwisko
Nr pokoju
 Nr tel.
 bezpośredni 
Nr  tel. wewnętrzny
I.  
1. Burmistrz
MATEUSZ FEDER
18
I PIĘTRO
 95 76 36 306
2.  Sekretarz
MATEUSZ KARKOSZKA 
wice
 18
I PIĘTRO
3. Zastępca Burmistrza
DOROTA GRZESIAK
14
I PIĘTRO
95 76 36 314
314
II. REFERAT OGÓLNO - ORGANIZACYJNY
1.
Kierownik Referatu
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
JERZY JAKUBIK
11
I PIĘTRO
 95 76 36 311
311
2. Stanowisko pracy do spraw kadr
GRAŻYNA JANKOWSKA
12
I PIĘTRO
95 76 36 312
312
3. Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych
JOLANTA BUDACZ
13
I PIĘTRO
95 76 36 313
313
4. Stanowisko pracy do spraw obsługi Sołectw
MAGDALENA MARTYNISZYN
13
I PIĘTRO
95 76 36 313
313
5. Stanowisko pracy do spraw prowadzenia sekretariatu i spraw ogólno - gospodarczych
AGATA WÓJTÓW
18
I PIĘTRO
95 76 36 306 306
6. Stanowisko pracy do spraw obsługi punktu informacyjnego
EWA WILCZYŃSKA
3
PARTER
95 763 11 30 200
7. Stanowisko pracy do spraw ochrony zdrowia i spraw społecznych
JUSTYNA BĄK
9A
PARTER
 95 76 36 308
308
8. Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady
DOROTA HASZCZYC
43
III PIĘTRO
95 76 36 343
343
9. Informatyk
ŁUKASZ SITARZ
33
II PIĘTRO
95 76 36 333
333
III. REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
1. Skarbnik
ADAM SKROCKI
31
II PIĘTRO
95 76 36 331
331
2. Z-ca Skarbnika
WIOLETTA ROGOWSKA
30
II PIĘTRO
95 76 36 329
329
3. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
BOŻENA HORBANOWICZ – ZDYCH
30
II PIĘTRO
95 76 36 329
329
4. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i podatku VAT
BARBARA IBERHAN
30
II PIĘTRO
95 76 36 329
329
5. Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych
AGATA NOWICKA
26
II PIĘTRO
95 76 36 317
317
6. Stanowisko pracy do spraw 
księgowości podatkowej oraz należności cywilnoprawnych
  DANUTA ŁYCZKO
26
II PIĘTRO
95 76 36 317
317
7. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego
MAGDALENA CIEŚLAK
27
II PIĘTRO
95 76 36 327
327
8.
Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego
RENATA MALINOWSKA
28
II PIĘTRO
95 76 36 328
328
9. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rolnego, opłaty skarbowej oraz kontroli podatkowej
KARINA KUPCZYK
28
II PIĘTRO
95 76 36 328
328
IV. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
1. Kierownik Referatu
LESZEK JAŚKÓW
34
II PIĘTRO
95 76 36 334
334
2. Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska
ARTUR SKOTARCZAK
35
II PIĘTRO
95 76 36 335
335
3. Stanowisko pracy do spraw drogownictwa
MACIEJ STEMPIEŃ
 35
II PIĘTRO
95 76 36 335
335
4. Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
MAŁGORZATA SIERADZKA
36
II PIĘTRO
95 76 36 336
336
5. Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej
JOANNA MENTEL
37
II PIĘTRO
95 76 36 337
337
6. Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej
AGNIESZKA FRYZE
37
II PIĘTRO
95 76 36 338
338
7. Stanowisko ds. realizacji programu „Czyste powietrze”
 
37
II PIĘTRO
95 76 36 346 346
8. Stanowisko pracy do spraw rolnych, ochrony przyrody i prawa wodnego
SYLWIA KOWALEWSKA
36
II PIĘTRO
95 76 36 336
336
V. REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY
1. Kierownik Referatu
KATARZYNA KOŁUPAJŁO
24
I PIĘTRO
95 76 36 324
324
2. Stanowisko pracy do spraw inwestycji
JOANNA PAWŁOWSKA
19
I PIĘTRO
95 76 36 319
319
3. Stanowisko pracy do spraw zamówień  publicznych
JOLANTA LEŻAŃSKA
9
PARTER
95 76 36 303
303
4. Stanowisko do spraw komunikacji społecznej
PATRYK BAGIŃSKI
25
I PIĘTRO
95 76 36 315
315
5.
Stanowisko pracy do spraw promocji,  turystyki i rekreacji
 
 
 
   
6.
Stanowisko pracy do spraw funduszy i sportu
ADAM ROSZAK
25
I PIĘTRO
95 76 36 325
325
VI. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO
1. Kierownik Referatu
ALICJA WAWRZYNIAK
41
III PIĘTRO
95 76 36 342
342
2. Stanowisko pracy do spraw budownictwa
ZOFIA CYTRYNA
42
III PIĘTRO
95 76 36 341
341
3. Stanowisko pracy do sparw budownictwa
ALEKSANDRA ZYDOR
42
III PIĘTRO
95 76 36 341 341
4. Stanowisko pracy do spraw budownictwa
DANIEL DULAS
40
III PIĘTRO
95 76 36 340
340
5. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami
EWA GIERCZYŃSKA
32
II PIĘTRO
95 76 36 332
332
6. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami
KATARZYNA NIEDŹWIEDŹ
39
III PIĘTRO
95 76 36 330
330
7. Stanowiso pracy do spraw obrotu nieruchomościami
ANNA ALEKSANDROWICZ-PYTLOS
32
II PIĘTRO
95 76 36 332 332
VII. URZĄD STANU CYWILNEGO
1. Stanowisko pracy do spraw obsługi USC 
BARTOSZ PROCIUK
10
PARTER
95 76 36 310
310
2. Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca kierownika
JULITA GÓRSKA
7
PARTER (WEJŚCIE OD PARKINGU)
95 76 36 307
307
3. Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
ELŻBIETA WOŁOWIEC
5
PARTER
95 76 36 305
305
4. Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych
AGNIESZKA DZIUBA
5
PARTER
95 76 36 304
304
VIII. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO
TOMASZ WOJCIESZYŃSKI
45
III PIĘTRO
95 76 36 316
316
IX. BIURO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ANDRZEJ KOBELAK
47
III PIĘTRO
9576 36 347 
347
 
« powrót do poprzedniej strony