ˆ

Komórki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:22:35 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego,
 2. rejestracja danych, aktualizacja i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, w związku ze zmianami w aktach stanu cywilnego oraz decyzjami o zmianie imienia i nazwiska,
 3. sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL oraz inicjowanie postępowań  w celu usunięcia niezgodności,
 4. wydawanie odpisów z tych aktów oraz odpisów aktów stanu cywilnego sporządzanych  w innych urzędach stanu cywilnego,
 5. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentów w sprawie przyjęcia oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o aktach stanu cywilnego,
 8. załatwianie spraw konsularnych w zakresie dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
 9. prowadzenie ewidencji przechowywanych ksiąg i akt stanu cywilnego,
 10. przekazywanie danych statystycznych do GUS,
 11. organizowanie uroczystości jubileuszowych,
 12. przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych do archiwum państwowego,
 13. dokonywanie innych czynności wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 14. wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
 15. prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie rejestru PESEL,
 16. prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkiwania cudzoziemców,
 17. sporządzanie wniosków o nadanie numeru PESEL cudzoziemcom i dzieciom urodzonym poza granicami RP w formie elektronicznej,
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu lub na wniosek,
 19. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 20. udzielanie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie miasta i gminy
 21. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
 22. przyjmowanie, weryfikacja, rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego  w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wydawanie dowodów wnioskodawcom,
 23. przyjmowanie zawiadomień, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 24. unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO),
 25. aktualizacja danych w RDO i rejestrze PESEL,
 26. prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
 27. przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,
 28. prowadzenie spraw dotyczących refundacji utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe,
 29. wydawanie decyzji o uznaniu osób odbywających czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, bądź za żołnierza samotnego,
 30. wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i opłat osobom odbywającym czynną służbę wojskową,
 31. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę odbywającą czynną służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 32. realizacja zadań obronnych, obejmujących przede wszystkim przygotowania związane  z rejestracją osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, powszechna mobilizacja oraz wykorzystaniem ewidencji ludności na potrzeby  administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP,
 33. prowadzenie spraw repatriacyjnych,
 34. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 35. prowadzenie spraw związanych z testamentami allograficznymi.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Budacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Haniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 12:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 12:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15 12:27:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony