ˆ

Komórki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:24:32 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy należy w szczególności:
 1. opracowywanie analiz potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury technicznej  i możliwości ich zaspakajania,
 2. opracowywanie planów rozwojowych Gminy,
 3. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych Gminy i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. realizacja inwestycji komunalnych, ich rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji
 5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych,
 6. realizacja inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę we własnym zakresie, dokonywanie ich odbioru i nadzór nad przebiegiem ich prac,
 7. analiza dokonywanych ocen technicznych zabudowań należących do Gminy lub przejmowanych na mienie komunalne przez Gminę
 8. opracowywanie wniosków, prowadzenie oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych  i remontowych współfinansowanych ze środków funduszy krajowych i unijnych na zadania wynikające z potrzeb Gminy,
 9. sporządzanie porozumień w sprawach przeznaczenia środków finansowych Gminy na współfinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych dla innych jednostek,
 10. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i udzielaniem zamówień publicznych,
 11. rozliczanie wydatków realizowanych zadań w ramach robót publicznych,
 12. współudział w organizacji pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 13. prowadzenie spraw osób skierowanych do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 14. koordynowanie współpracy zagranicznej prowadzonej przez Gminę, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektółw uchwał, umów i porozumień,
  • nadzór nad realizacją postanowień zawartych umów i porozumień,
  • organizacja kontaktów, spotkań i wizyt z partnerami zagranicznymi,
  • prowadzenie dokumentacji oraz opracowywanie informaxcji i sprawozdań w tym zakresie,
  • planowanie środków budżetowych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie wydatków związanych ze współpracą.
 15. prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 16. prowadzenie działań związanych z promocją gminy, w szczególności: opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych Gminy, ich kolportaż i rozpowszechnianie,
 17. prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu  i rekreacji, a także promocję i upowszechnianie kultury,
 18. opracowywanie i promowanie oferty turystycznej Gminy,realizacja zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury turystycznej  i sportowej,
 19. współpraca i kontakty z instytucjami i innymi grupami komunikacji społecznej,
 20. aktualizacja strony internetowej Urzędu,
 21. obsługa kont gminy w mediach społecznościowych,
 22. obsługa skrzynek mailowych oraz
 23. inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych w mediach elektronicznych,
 24. opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej w gminie,
 25. tworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej z życia gminy oraz jej archiwizacja,
 26. digitalizacja materiałów archiwalnych (filmów VHS, odbitek fotograficznych).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Budacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Haniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 12:24:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 12:24:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25 09:57:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony