ˆ

Komórki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Finansowo - Budżetowy

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:26:21 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Gminy,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 3. finansowe wykonywanie budżetu uchwalonego przez Radę,
 4. wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu,
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań w porozumieniu       z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykonania planu i budżetu oraz opracowywania materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady i Burmistrza,
 11. sprawowanie nadzoru jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji wydatków określonych w budżecie,
 12. nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 13. prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i innych należności na rzecz Gminy,
 14. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 15. prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 16. pobór i ewidencjonowanie opłat z tytuły użytkowanie wieczystego oraz innych umów cywilnoprawnych,
 17. kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami
 18. przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydawanie decyzji w tym zakresie,
 19. obsługa finansowa jednostek pomocniczych,
 20. obsługa kredytów bankowych i pożyczek,
 21. obsługa księgowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 22. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
 23. prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 24. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
 25. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 26. prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej robót publicznych oraz rozliczeń z tego tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy,
 27. nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych w Urzędzie i ich rozliczenie,
 28. prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i wyposażenia Urzędu,
 29. sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych pracowników,
 30. współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, izbą skarbową oraz innymi organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej
 31. wydawanie zaświadczeń o spłacie hipoteki z tytułu sprzedaży nieruchomości  i przekształceń użytkowania wieczystego na własność.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Budacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Haniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 12:26:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 12:26:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29 13:46:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony