ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XV/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Strzelce Krajeńskie do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XV/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XV/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XV/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XV/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XIV/135/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji