ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 277Drukuj informacjęAkt prawny: 277

Szczegóły informacji

277

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-20

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 2851, opublikowano dnia: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Treść:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, nabywania zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały,
wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Gmina Strzelce Krajeńskie może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.
4. O wniesieniu udziałów do spółki Burmistrz Strzelec Krajeńskich decyduje w formie zarządzenia.
§ 4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną
wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego
wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.
§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do cofania udziałów w spółkach.
2. Wycofanie udziałów przez Gminę Strzelce Krajeńskie następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.
§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do zbywania udziałów w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Miejskiej.
2. Zbycie udziałów następuje w trybie publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzję o zbyciu udziałów Burmistrz Strzelec Krajeńskich podejmuje w formie zarządzenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-16 15:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 14:56:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony