ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 248Drukuj informacjęAkt prawny: 248

Szczegóły informacji

248

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XXXII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-11-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 341, opublikowano dnia: 2012-11-29

Tytuł aktu:

w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’

Uchylony przez:

175

Na podstawie:

na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

Treść:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” o następującej treści: (ZAŁĄCZNIK)
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Krajeńskich do:
1) określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetowych zadań publicznych określonych w programie, o którym mowa w § 1, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Strzelce Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa w pkt. 1,
3) określenia terminu składania ofert na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1,
4) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę Strzelce Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji,
5) wykonania innych czynności organizacyjno-technicznych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-17 13:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:37:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 21:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony