ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 242Drukuj informacjęAkt prawny: 242

Szczegóły informacji

242

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXI

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-10-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 1910, opublikowano dnia: 2012-10-26

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy

Traci moc:

128, 143

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm. ) , art.5 ust.1,2,3 ,art.6 ust.13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 95 , poz. 613 ze zm. )

Treść:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) na terenie miasta - 0,71zł od 1 m² powierzchni,
b) na terenie wiejskim - 0,59zł od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł od 1 ha powierzchni,
3) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub używanych na te cele – 0,45zł od 1 m² powierzchni,
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,73zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:
a) na terenie miasta - 20,32zł,
b) na terenie wiejskim - 19,29zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym:
a) od budynków letniskowych lub ich części – 7,66zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na terenie miasta – 5,34zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na terenie wiejskim – 4,30zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli:
1) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej i rozdzielczej wody na terenie miasta - 1,25% ich wartości,
2) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej i rozdzielczej wody na terenie wiejskim - 0,50% ich wartości,
3) pozostałych 2,0% ich wartości.
§ 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości według wzoru formularza DN-1 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomości i obiektach budowlanych według wzoru formularza IN-1 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach według wzoru formularza ZN1/ A stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne składają dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości , według wzoru formularza ZN1/ B stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 7. 1. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc:
1) uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy,
2) uchwała Nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-17 13:45:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:26:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 14:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony