ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/268/21
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli sołectw – wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w latach 2019-2020
Nr aktu prawnego
XXIX/267/21
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXIX/266/21
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany istniejących nazw ulic położonych na terenie miasta i gminy
Nr aktu prawnego
XXIX/265/21
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/264/21
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/263/21
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/261/21
Status
Zmieniony
Lp: 119
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXIX/260/21
Status
Zmieniony
Lp: 120
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/259/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji