ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gardzko
Nr aktu prawnego
XII/102/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Danków
Nr aktu prawnego
XII/101/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buszów
Nr aktu prawnego
XII/100/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzoza
Nr aktu prawnego
XII/99/20
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice
Nr aktu prawnego
XII/98/20
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrówko
Nr aktu prawnego
XII/97/20
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelce Krajeńskich na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/96/20
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli sołectw – wpływy z wynajmu świetlic za 2018 rok
Nr aktu prawnego
XII/95/20
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika
Nr aktu prawnego
XII/94/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XII/93/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji