ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
XL/332/22
Status
Zmieniony
Lp: 112
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/331/22
Status
Zmieniony
Lp: 113
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów za każde z kryteriów
Nr aktu prawnego
XXXIX/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXXIX/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany w Programie Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów należących do Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie za lasy ochronne
Nr aktu prawnego
XXXIX/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Strzelce Krajeńskie poprzez wyłączenie części obrębu ewidencyjnego Licheń i jego włączenie do obrębu geodezyjnego Strzelce Krajeńskie (miasto) i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
XXXIX/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego kolei podmiejskiej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/323/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji