ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 253Drukuj informacjęAkt prawny: 253

Szczegóły informacji

253

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2012-11-27

Data podjęcia/podpisania: 2012-11-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-11-27

Tytuł aktu:

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2012 roku na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich

Na podstawie:

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071; zmiany: Dz. U z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz. 1387; Dz. U.  z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565; Dz. U. z 2008 r. Nr 229,poz. 1539 i Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz,1676; Dz. U. z 2010  Nr  40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr  182, poz. 1228;  Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100), po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 października 2012 roku (data wpływu do Rady Miejskiej                 23.10.2012 r.)

Treść:

§ 1.1. Skarga wniesiona w dniu 13 października 2012 roku przez pana art.12 pkt 2, art.22, art. 18 ust.1 pkt 6, w zw.z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.z 2002 nr 101, poz.926  z późn.zm.), na działania Burmistrza Strzelec Krajeńskich, dotycząca sprawy meldunkowej, uznana została jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w załączniku  do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich zobowiązując do:
1) udzielenia skarżącemu odpowiedzi na skargę  i przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz  z załącznikiem,
2) przekazania  Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich kopii udzielonej odpowiedzi na skargę oraz odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem,
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony