ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXIX/260/21
Status
Zmieniony
Lp: 132
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XXVIII/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXVIII/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich,
Nr aktu prawnego
XXVIII/256/21
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich,
Nr aktu prawnego
XXVIII/255/21
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,
Nr aktu prawnego
XXVIII/254/21
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/253/21
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/252/21
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/251/21
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji