ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 221Drukuj informacjęAkt prawny: 221

Szczegóły informacji

221

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2012-08-29

Data podjęcia/podpisania: 2012-08-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-08-29

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 541/33 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Leszkiem Jankowskim

Na podstawie:

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 9  lit.”a”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984;Nr153 poz.1271;Nr214 poz1806, z 2003r. Nr 80 poz.717;Nr 162 poz1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457, z 2006r.  Nr 17 poz.128; Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz.974;Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458,Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28,poz.142; Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz.675; Nr 40. poz. 230;  z 2011r.,Nr 117, poz.679;Nr 134, poz.777;Nr 21,poz. 113;Nr 217, poz.1281;Nr 149,poz.887; z 2012r., poz.567)

Treść:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech, tj. do 31 sierpnia 2015r. na część działki nr 541/33 o powierzchni 52m² położonej przy al. Wolności  w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Leszka Jankowskiego prowadzącego działalność usługową Szkołę Jazdy.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Zgodnie z art.18  ust.2  pkt 9  lit.”a”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie gminnym do czasu ustalenia ogólnych zasad  wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości  wymaga uprzedniej zgody rady gminy.
Zainteresowany P. Leszek Jankowski prowadzący firmę Szkoła Jazdy z siedzibą przy al. Wolności 28B/10 w Strzelcach Krajeńskich zwrócił się  z wnioskiem o ponowne zawarcie umowy na grunt dotychczas dzierżawiony w związku z posadowieniem na nim pawilonu, w którym prowadzi działalność usługową – naukę jazdy. Wnioskowany grunt to część działki nr 541/33 o powierzchni 52m² znajdujący się przy al. Wolności (róg ul. Moniuszki ) w Strzelcach Krajeńskich.
Czynsz miesięczny za przedmiotowy grunt wynosi 130,00zł (słownie złotych: sto trzydzieści) plus obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.
Wnioskodawca nie ma zaległości finansowych z tytułu dzierżawy. Dotychczasowa umowa zawarta jest do 31 sierpnia br.
Zainteresowany poniósł koszty związane z zagospodarowaniem obiektu, posadowionego na dzierżawionym gruncie w celu prowadzenia działalności, grunt ten nie jest przewidziany do sprzedaży dlatego też uważam, iż zasadnym jest przychylenie się do wniosku zainteresowanego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-17 16:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 13:29:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 13:29:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony