ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika
Nr aktu prawnego
XII/94/20
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XII/93/20
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/92/20
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
XI/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/87/19
Status
Zmieniony
Lp: 159
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/85/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji