ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 185Drukuj informacjęAkt prawny: 185

Szczegóły informacji

185

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2012-03-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-03-22

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 położonej przy ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich pod garażem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Ryszarda SZYBKI

Na podstawie:


Na podstawie art.18  ust.2  pkt 9  lit.”a”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym   (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.Dz.U.z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984;Nr153 poz.1271; Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717;Nr 162 poz1568,         z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr116 poz.1203,Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz.1457, z 2006r.  Nr 17 poz.128; Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz.974; Nr 173 poz.1218;  z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz1458, z 2009r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz.142;Nr 28, poz.146; Nr 106, poz.675; Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz. 777; Nr 21,poz. 113; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887)

Treść:

§1.Wyraża się zgodę na kolejne zawarcie umowy dzierżawy na czas określony, tj. do 31 grudnia 2014r. z Panem Ryszardem SZYBKĄ - na część działki nr 421/56 położonej przy ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni 18m²  pod garażem.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.18  ust.2  pkt 9  lit.”a”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie gminnym do czasu ustalenia ogólnych zasad  wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości   wymaga uprzedniej zgody rady gminy.
Dotychczasowy dzierżawca wymieniony w § 1.  P. Ryszarda SZYBKA zam. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 19d/33 jest  wieloletnim dzierżawcą gruntu opisanego w § 1. niniejszej uchwały (pod garażem blaszanym).Dotychczasowa umowa wygasła  06 marca br., dlatego też,  zainteresowany zwrócił się z wnioskiem o ponowne wydzierżawienie nieruchomości.
Stawka czynszu zostanie zastosowana zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza  tj. : 0,60zł/m² plus podatek VAT wg obowiązującej stawki  w stosunku miesięcznym, plus podatek od nieruchomości.
Na działce nr 421/56, o której część się ubiega wnioskodawca, znajduje się duży kompleks garaży murowanych i blaszanych, w związku z czym grunt ten nie jest przeznaczony do sprzedaży, a należności finansowe regulowane są przez ww. na bieżąco.
Mając powyższe na uwadze uważam, iż zasadnym jest przychylenie się do prośby zainteresowanego  i  podjęcie niniejszej uchwały.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-18 21:11:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 21:12:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 21:12:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony