ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 172Drukuj informacjęAkt prawny: 172

Szczegóły informacji

172

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2012-02-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-02-14

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.:  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.: Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.: z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz 1494, z 2011r.: Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398, z 2009r. Nr 220, poz. 1721, z 2011r. Nr 144, poz. 858),

Treść:

§ 1.1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich, Panu Wiesławowi Sawickiemu, w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.600 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1.950 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 36 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 2.358 zł.
2. Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14 lutego 2012 roku.
 
Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza).
Określając poszczególne składniki wynagrodzenia rada musi mieć na względzie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tymi przepisami burmistrz gminy liczącej pomiędzy 15 a 100 tysięcy mieszkańców otrzymać musi wynagrodzenie zasadnicze mieszczące się w przedziale od 4.500zł do 6.000zł, dodatek funkcyjny do kwoty 2.100zł i dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość wynagrodzenia jest równa dotychczasowym poborom Burmistrza, przyjętym pierwotnie uchwałą nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich i podtrzymaną po wyborach samorządowych w listopadzie 2010 roku - Uchwałą Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-18 21:34:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 21:35:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15 11:24:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony