ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
Nr aktu prawnego
VIII/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
VIII/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VIII/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
VIII/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VIII/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego
Nr aktu prawnego
VII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
VII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VII/55/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji