ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XIV/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XIV/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XIV/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela reprezentującego Gminę Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie,
Nr aktu prawnego
XIV/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XIV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XIV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XIV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
XIV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XIV/127/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji