ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Małe Osiedle z „przysiółka wsi Licheń” na Małe Osiedle „kolonia” oraz miejscowości Chwytowo i Ciecierzyn, z „przysiółków wsi Sławno” na Chwytowo „kolonia” i Ciecierzyn „kolonia”,
Nr aktu prawnego
XLI/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLI/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
XLI/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLI/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Nr aktu prawnego
XL/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XL/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XL/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2037”
Nr aktu prawnego
XL/339/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/338/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/337/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji