ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXII/186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXI/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XXI/181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XXI/180/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XX/174/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XX/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne i w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
XX/178/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji