ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, podporządkowanej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXI/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXI/286/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXI/285/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
XXXI/284/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXI/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/280/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji