ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XL/336/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
XL/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/333/22
Status
Zmieniony
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
XL/332/22
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/331/22
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów za każde z kryteriów
Nr aktu prawnego
XXXIX/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXXIX/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany w Programie Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji