ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
Nr aktu prawnego
XX/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz nazwy ulicy projektowanej położonym na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, gmina Strzelce Krajeńskie.
Nr aktu prawnego
XX/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”
Nr aktu prawnego
XX/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XIX/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XIX/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2023,
Nr aktu prawnego
XIX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2021,
Nr aktu prawnego
XIX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XIX/167/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji