ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXI/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022 - 2036
Nr aktu prawnego
XXXI/277/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXX/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXX/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/270/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji