ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
X/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
X/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
X/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
X/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, których zarządcą jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
IX/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
IX/7/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
IX/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
IX/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji