ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XVII/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy projektowanej oraz dla skweru, położonych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XVII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XVII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie sposobu ustalenia opłaty za wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XVII/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XVII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XVII/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVI/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XVI/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/147/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji