ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XI/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XI/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XI/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XI/79/19
Status
Zmieniony
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XI/78/19
Status
Zmieniony
Lp: 48
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
X/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019 - 2025
Nr aktu prawnego
X/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
X/75/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji