ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXI/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXI/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022 - 2036
Nr aktu prawnego
XXXI/277/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXX/274/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji