ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXXVII/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela,
Nr aktu prawnego
XXXVI/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,
Nr aktu prawnego
XXXVI/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXV/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 105/4 o powierzchni 28 m² położonej w Dankowie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
Nr aktu prawnego
XXXV/309 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/308 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXV/307/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji