ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelce Krajeńskich na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/96/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli sołectw – wpływy z wynajmu świetlic za 2018 rok
Nr aktu prawnego
XII/95/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika
Nr aktu prawnego
XII/94/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XII/93/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/92/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
XI/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/87/19
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji