ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXX/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIX/269/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/268/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli sołectw – wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w latach 2019-2020
Nr aktu prawnego
XXIX/267/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXIX/266/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany istniejących nazw ulic położonych na terenie miasta i gminy
Nr aktu prawnego
XXIX/265/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/264/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji