ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XXVIII/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXVIII/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich,
Nr aktu prawnego
XXVIII/256/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich,
Nr aktu prawnego
XXVIII/255/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,
Nr aktu prawnego
XXVIII/254/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/253/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/252/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/251/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Gminą Bierzwnik z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przyjęciu mieszkańców Gminy Bierzwnik do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełno sprawnościami sprzężonymi w Gminie Strzelce Krajeńskie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/250/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji