ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów należących do Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie za lasy ochronne
Nr aktu prawnego
219
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
217
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
222
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 481/49 obrębu Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
220
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku
Nr aktu prawnego
231
Status
Nieobowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na działkę nr 100/1 położoną w Ogardach
Nr aktu prawnego
232
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
226
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
227
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
Nr aktu prawnego
229
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2012-2014
Nr aktu prawnego
228
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji