ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
244
Status
Zmieniony
Lp: 692
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Jerzym Ziemlewiczem
Nr aktu prawnego
241
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
Nr aktu prawnego
242
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie: „Rynek Miejski im. Tadeusza Federa”
Nr aktu prawnego
237
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
247
Status
Zmieniony
Lp: 696
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’
Nr aktu prawnego
248
Status
Uchylony
Lp: 697
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
245
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
246
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
259
Status
Zmieniony
Lp: 700
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
277
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji