ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz”
Nr aktu prawnego
63
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
62
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
61
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
60
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
59
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
58
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
57
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
56
Status
Obowiązujący
Lp: 749
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
55
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r.
Nr aktu prawnego
54
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji