ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu międzygminnego związku pod nazwą „Puszcza Drawska” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/199/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
153
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
80
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
Nr aktu prawnego
21
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
125
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nr aktu prawnego
134
Status
Nieobowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
126
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
130
Status
Nieobowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żabicko.”
Nr aktu prawnego
133
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku do wymiaru podatku rolnego
Nr aktu prawnego
135
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
Nr aktu prawnego
128
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji