ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020 - 2027
Nr aktu prawnego
XIV/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XIII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIII/123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XIII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XIII/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabicko
Nr aktu prawnego
XII/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielisławice
Nr aktu prawnego
XII/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wełmin
Nr aktu prawnego
XII/117/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji