ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
129
Status
Nieobowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przeszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
131
Status
Zmieniony
Lp: 793
Data podjęcia
2011-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
136
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
143
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
142
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
138
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”
Nr aktu prawnego
137
Status
Nieobowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Licheń.”
Nr aktu prawnego
140
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”
Nr aktu prawnego
139
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
122
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji