ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
121
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
120
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
119
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
Nr aktu prawnego
118
Status
Obowiązujący
Lp: 805
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
117
Status
Obowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części działki nr 477/10 położonej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
115
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 sierpnia 2011 roku na działalność Dyrektora Zespołu Wychowawczo-Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
116
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
113
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
111
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2011-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeński
Nr aktu prawnego
110
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji