ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania, zgodnie z właściwością, Radzie Gminy w Kłodawie wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o zaopiniowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Wilanów”.
Nr aktu prawnego
109
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pielice”
Nr aktu prawnego
108
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nr aktu prawnego
145
Status
Zmieniony
Lp: 814
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
159
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2012
Nr aktu prawnego
155
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do lat 3 (trzech)
Nr aktu prawnego
154
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielisławice”
Nr aktu prawnego
107
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2012
Nr aktu prawnego
156
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwału nr III/8/10 dotyczącej budżetu Gminy na rok 2011
Nr aktu prawnego
148
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2012 rok
Nr aktu prawnego
157
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji