ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2011-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
76
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
73
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
70
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
69
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Nr aktu prawnego
68
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał: uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
67
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie odmówienia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
65
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
64
Status
Zmieniony
Lp: 829
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz”
Nr aktu prawnego
63
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
62
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji