ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2013-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
328
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowymi dzierżawcami, tj. z Anną i Piotrem HARAZIŃSKIMI
Nr aktu prawnego
327
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
326
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
325
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
324
Status
Nieobowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013
Nr aktu prawnego
323
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
322
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2013-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokólsko
Nr aktu prawnego
321
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2013-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrówko
Nr aktu prawnego
320
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2013-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami
Nr aktu prawnego
319
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji