ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
172
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
173
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 dotyczącej budżetu Gminy
Nr aktu prawnego
179
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
184
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
183
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 położonej przy ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich pod garażem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Ryszarda SZYBKI
Nr aktu prawnego
185
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
187
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku
Nr aktu prawnego
182
Status
Zmieniony
Lp: 829
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 dotyczącej budżetu Gminy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
189
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 252 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
193
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji