ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
194
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
196
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
192
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy do 30 września 2019r. na część działki nr 5/119 o powierzchni położonej w obrębie geodezyjnym Długie
Nr aktu prawnego
191
Status
Zmieniony
Lp: 835
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania Statutu Związku SGO5
Nr aktu prawnego
190
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
195
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29-12-2011 dotyczącej budżetu Gminy na rok2012
Nr aktu prawnego
200
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 45,30m² położone na działce nr 144/3 w obrębie geodezyjnym Wielisławice na rzecz dotychczasowego najemcy Pana Zbigniewa Nowowiejskiego
Nr aktu prawnego
203
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
198
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
201
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji