ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 dotyczącej budżetu Gminy
Nr aktu prawnego
169
Status
Obowiązujący
Lp: 842
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r.
Nr aktu prawnego
170
Status
Obowiązujący
Lp: 843
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
175
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu międzygminnego związku pod nazwą „Puszcza Drawska” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/199/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu
Nr aktu prawnego
176
Status
Obowiązujący
Lp: 845
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na działkę nr 545/15 położoną w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
174
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 147/21 położonej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą.
Nr aktu prawnego
178
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie protestu przeciwko pominięciu zadań w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Nr aktu prawnego
171
Status
Obowiązujący
Lp: 848
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
172
Status
Obowiązujący
Lp: 849
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
173
Status
Obowiązujący
Lp: 850
Data podjęcia
2012-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 dotyczącej budżetu Gminy
Nr aktu prawnego
179
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji