ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
97
Status
Obowiązujący
Lp: 842
Data podjęcia
2011-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
Nr aktu prawnego
96
Status
Obowiązujący
Lp: 843
Data podjęcia
2011-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
95
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
Nr aktu prawnego
48
Status
Uchylony
Lp: 845
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Strzelce Krajeńskie do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
279
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
286
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami.
Nr aktu prawnego
288
Status
Obowiązujący
Lp: 848
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
289
Status
Obowiązujący
Lp: 849
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
287
Status
Zmieniony
Lp: 850
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
211
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji