ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 851
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
Nr aktu prawnego
48
Status
Uchylony
Lp: 852
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Strzelce Krajeńskie do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
279
Status
Obowiązujący
Lp: 853
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
286
Status
Obowiązujący
Lp: 854
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami.
Nr aktu prawnego
288
Status
Obowiązujący
Lp: 855
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
289
Status
Obowiązujący
Lp: 856
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
287
Status
Zmieniony
Lp: 857
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
211
Status
Obowiązujący
Lp: 858
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy do 30 września 2019r. na część działki nr 5/119 o powierzchni położonej w obrębie geodezyjnym Długie
Nr aktu prawnego
213
Status
Obowiązujący
Lp: 859
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 147/13 położonej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
214
Status
Obowiązujący
Lp: 860
Data podjęcia
2012-08-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29-12-2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
216
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji