ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 281Drukuj informacjęAkt prawny: 281

Szczegóły informacji

281

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-02-07

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-04-01

Tytuł aktu:

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 poz. 567) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r., określone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-15 14:21:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Sitarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-15 14:21:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-16 13:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony