ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
230
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2012 roku na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
253
Status
Obowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
240
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze
Nr aktu prawnego
236
Status
Zmieniony
Lp: 865
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska”
Nr aktu prawnego
239
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich dotyczących utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
238
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
235
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5.
Nr aktu prawnego
243
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
244
Status
Zmieniony
Lp: 870
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Jerzym Ziemlewiczem
Nr aktu prawnego
241
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji