ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 282Drukuj informacjęAkt prawny: 282

Szczegóły informacji

282

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Data podjęcia/podpisania: 2013-02-07

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-02-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 487, opublikowano dnia: 2013-03-11

Tytuł aktu:

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391; zmiany: Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897; Dz. U. z 2012 r. poz. 951) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 20,00 zł za 1 m3.
§ 2. Do stawki określonej w § 1 dolicza się podatek VAT na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. Uchyla się § 2 Uchwały Nr XXV/163/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-15 14:28:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Sitarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-15 14:29:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Sitarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-15 14:29:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony