ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 871
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
Nr aktu prawnego
229
Status
Obowiązujący
Lp: 872
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2012-2014
Nr aktu prawnego
228
Status
Nieobowiązujący
Lp: 873
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Nr aktu prawnego
233
Status
Obowiązujący
Lp: 874
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
225
Status
Obowiązujący
Lp: 875
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
230
Status
Obowiązujący
Lp: 876
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2012 roku na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
253
Status
Obowiązujący
Lp: 877
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
240
Status
Obowiązujący
Lp: 878
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze
Nr aktu prawnego
236
Status
Zmieniony
Lp: 879
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska”
Nr aktu prawnego
239
Status
Obowiązujący
Lp: 880
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich dotyczących utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
238
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji