ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 881
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
268
Status
Obowiązujący
Lp: 882
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
269
Status
Obowiązujący
Lp: 883
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
271
Status
Obowiązujący
Lp: 884
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
270
Status
Obowiązujący
Lp: 885
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
262
Status
Obowiązujący
Lp: 886
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współuczestnictwa Gminy Strzelce Krajeńskie w procesie tworzenia „Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - Eurodystrykt TransOderana”
Nr aktu prawnego
267
Status
Obowiązujący
Lp: 887
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
261
Status
Obowiązujący
Lp: 888
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr XVIII/145/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
260
Status
Obowiązujący
Lp: 889
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
258
Status
Zmieniony
Lp: 890
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
272
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji