ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXX/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXX/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXX/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXX/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
Nr aktu prawnego
XXIX/269/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/268/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli sołectw – wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w latach 2019-2020
Nr aktu prawnego
XXIX/267/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji