ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
VIII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
Nr aktu prawnego
VIII/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
VIII/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VIII/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
VIII/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VIII/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego
Nr aktu prawnego
VII/57/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji