ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
270
Status
Obowiązujący
Lp: 892
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
262
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współuczestnictwa Gminy Strzelce Krajeńskie w procesie tworzenia „Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - Eurodystrykt TransOderana”
Nr aktu prawnego
267
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
261
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr XVIII/145/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
260
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
258
Status
Zmieniony
Lp: 897
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
272
Status
Zmieniony
Lp: 898
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
265
Status
Zmieniony
Lp: 899
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego działek o numerach 16/216 i 16/217 położonych w obrębie Długie
Nr aktu prawnego
273
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013
Nr aktu prawnego
264
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji