ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie dzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki
Nr aktu prawnego
224
Status
Obowiązujący
Lp: 892
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2011 roku na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
93
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
Nr aktu prawnego
92
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na część działki nr 5/1 położonej w obrębie geodezyjnym w Długiem
Nr aktu prawnego
91
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie
Nr aktu prawnego
90
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
89
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
86
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
85
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
84
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
83
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji