ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 901
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”
Nr aktu prawnego
49
Status
Obowiązujący
Lp: 902
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
47
Status
Uchylony
Lp: 903
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Nr aktu prawnego
46
Status
Obowiązujący
Lp: 904
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
45
Status
Obowiązujący
Lp: 905
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
44
Status
Obowiązujący
Lp: 906
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości niezabudowanych.
Nr aktu prawnego
43
Status
Obowiązujący
Lp: 907
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
42
Status
Obowiązujący
Lp: 908
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
41
Status
Obowiązujący
Lp: 909
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
40
Status
Obowiązujący
Lp: 910
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie załatwienia wniosku Pani Iwony Lipińskiej z dnia 24 stycznia 2011 dotyczącego likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
39
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji