ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 911
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
27
Status
Obowiązujący
Lp: 912
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
26
Status
Obowiązujący
Lp: 913
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
25
Status
Obowiązujący
Lp: 914
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
24
Status
Obowiązujący
Lp: 915
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
23
Status
Obowiązujący
Lp: 916
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
22
Status
Obowiązujący
Lp: 917
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
20
Status
Obowiązujący
Lp: 918
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok
Nr aktu prawnego
19
Status
Obowiązujący
Lp: 919
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok
Nr aktu prawnego
18
Status
Obowiązujący
Lp: 920
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2011-2013
Nr aktu prawnego
17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji