ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 921
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’
Nr aktu prawnego
248
Status
Uchylony
Lp: 922
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
245
Status
Obowiązujący
Lp: 923
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
246
Status
Obowiązujący
Lp: 924
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
259
Status
Zmieniony
Lp: 925
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
277
Status
Obowiązujący
Lp: 926
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
274
Status
Zmieniony
Lp: 927
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku do wymiaru podatku rolnego
Nr aktu prawnego
276
Status
Obowiązujący
Lp: 928
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
268
Status
Obowiązujący
Lp: 929
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
269
Status
Obowiązujący
Lp: 930
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
271
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji