ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 931
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
270
Status
Obowiązujący
Lp: 932
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
262
Status
Obowiązujący
Lp: 933
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współuczestnictwa Gminy Strzelce Krajeńskie w procesie tworzenia „Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - Eurodystrykt TransOderana”
Nr aktu prawnego
267
Status
Obowiązujący
Lp: 934
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
261
Status
Obowiązujący
Lp: 935
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr XVIII/145/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
260
Status
Obowiązujący
Lp: 936
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
258
Status
Zmieniony
Lp: 937
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
272
Status
Zmieniony
Lp: 938
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
265
Status
Zmieniony
Lp: 939
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego działek o numerach 16/216 i 16/217 położonych w obrębie Długie
Nr aktu prawnego
273
Status
Obowiązujący
Lp: 940
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013
Nr aktu prawnego
264
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji