ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
290
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
282
Status
Obowiązujący
Lp: 943
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.
Nr aktu prawnego
281
Status
Nieobowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nr aktu prawnego
285
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2011-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
94
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwła zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
223
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie dzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki
Nr aktu prawnego
224
Status
Obowiązujący
Lp: 948
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2011 roku na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
93
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
Nr aktu prawnego
92
Status
Obowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na część działki nr 5/1 położonej w obrębie geodezyjnym w Długiem
Nr aktu prawnego
91
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji