ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
196
Status
Obowiązujący
Lp: 952
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
192
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy do 30 września 2019r. na część działki nr 5/119 o powierzchni położonej w obrębie geodezyjnym Długie
Nr aktu prawnego
191
Status
Zmieniony
Lp: 954
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania Statutu Związku SGO5
Nr aktu prawnego
190
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
195
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29-12-2011 dotyczącej budżetu Gminy na rok2012
Nr aktu prawnego
200
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 45,30m² położone na działce nr 144/3 w obrębie geodezyjnym Wielisławice na rzecz dotychczasowego najemcy Pana Zbigniewa Nowowiejskiego
Nr aktu prawnego
203
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
198
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
201
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Nr aktu prawnego
210
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji