ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
73
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
70
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
69
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Nr aktu prawnego
68
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał: uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
67
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie odmówienia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
65
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
64
Status
Zmieniony
Lp: 968
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz”
Nr aktu prawnego
63
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
62
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
61
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji