ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 272Drukuj informacjęAkt prawny: 272

Szczegóły informacji

272

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2012-12-20

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zmieniony przez:

376

Na podstawie:

na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy      (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)   na wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich

Treść:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na 10 stałych obwodów głosowania, ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
§ 2. Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1, określone są w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz do przedterminowych wyborów Burmistrza Strzelec Krajeńskich przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych i słupach ogłoszeniowych w mieście i gminie Strzelce Krajeńskie.
§ 7. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-16 08:05:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:59:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-28 14:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony